Tajarba, Hukmaran aur Martial Law


Abdul Qadar ki Sahabzadi, Zardari ka Sahabzada


Mandi Se Mian Sahib tak Dhoka Mandi


Meray Mutabiq - Apr 13, 2014


Dhanchey, Khanchey aur Afsanchey


Jitni Baten Utni Kahanian


Zakham dar Zakham


Aik Din Geo Ke Saath


Meray Mutabiq - Apr 6th 2014


O Canada - March 25th 2014


Meray Mutabiq. Feb 2nd 2014


Meray Mutabiq. Jan 26th 2014


Meray Mutabiq Jan 19th 2014


Musharaf Kya Hum Bhool Gaye?


Meray Mutabiq - Jan 12th 2014


Pervez Musharaf Mantaq


Maan


Meray Mutabiq - Jan 5th 2014


Dalair Se Shair Tak


Hazar Dastan Bila-Anwan